Skip to main content

Emergency Hotline Numbers Image from Alaminos City LGU / CDRRMO

Sa gitna ng kalamidad, ibayong ingat po sa ating lahat, mga kababayan. Para sa inyong emergency concerns, mag-text o tumawag sa emergency hotlines sa ibaba.

Credit: Emergency hotline numbers image from Alaminos City LGU/CDRRMO.

Stay informed

Don't hesitate to contact us.

Official Website of Alaminos City Water District