Gender & Development

2021 National Women’s Month Celebration

2021 National Women’s Month Celebration

Sa pagdiriwang ng ika-45 Anibersaryo ng AlaminosCity WaterDistrict-Pangasinan, inihahatid sa inyo ang “Serbisyo Para Kay Juana – ACWD Hygiene Kits para kay Juana!” 

Stay informed

Don't hesitate to contact us.


Copyright © 2020. Alaminos City Water District. All rights reserved.

Official Website of Alaminos City Water District