Skip to main content

Water Supply Advisory

Sa patuloy na pagbaba ng water level ng Sabangan Well at Spring sanhi ng nararanasang tagtuyot, ang Sabangan Production Plant ay maaring tumigil ang produksyon anumang oras kapag umabot na sa critical level ang tubig sa well. Habang nagre-recharge ang well, ang pump ang motor ay pansamantalang nakatigil sa operasyon hanggang umabot muli sa sapat na dami ng tubig na maari na itong i-supply sa linya.

Kung kaya, hinihikayat ang aming mga concessionaires na mag-ipon ng sapat na tubig na gagamitin sa panahong ito.

Affected areas:
1. Bued
2. Magsaysay
3. Lucap
4. Cayucay
5. Baleyadaan
6. Mona
7. Pangapisan

Sa mga lugar sa Pangapisan na hindi pa rin bumabalik sa normal ang daloy ng tubig, maari po lamang na makipag-ugnayan sa aming opisina upang kayo ay aming matulungan.

Maraming salamat po.

Stay informed

Don't hesitate to contact us.

Official Website of Alaminos City Water District