WATER SUPPLY ADVISORY

Dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan, pansamantalang nag-shutdown ang Sabangan Production Plant upang maiwasan ang pagpasok ng maruming tubig sa ating pipelines. Ang mga sumusunod na lugar ay makakaranas ng walang supply ng tubig sa mga susunod na oras:

 1. Sabangan

2. Pandan

3. Victoria

4. Telbang

5. Bued

6. Magsaysay

7. Lucap

8. Cayucay

9. Baleyadaan

10. Mona

11. Pangapisan

Hinihiling po namin ang inyong pang-unawa.

Maraming salamat po.

Stay informed

Don't hesitate to contact us.


Copyright © 2020. Alaminos City Water District. All rights reserved.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!